THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc công ty giải thể hoặc bị phá sản. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật tại drlacir

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *