SON KEM LÌ ROUGE DE LACIR

250,000

Son môi dùng trang điểm. 7 màu thời thượng

  • 01: Đỏ cam
  • 02: Đỏ tuyết
  • 03: Đỏ chu sa
  • 04: Đỏ yên chi
  • 05: Cam brick
  • 06: Đỏ rose
  • 07: Berry